Home2019-04-09T21:19:10+02:00

Home - Yachad

Yachad betekent `samen` en vertolkt het gevoelen dat Joden en Christenen samen opgenomen zijn in Gods heilsplan voor de wereld. Leest u hiervoor de Bijbelse onderbouwing door op deze link https://yachad.nl/wp-content/uploads/2016/03/Opdr.-Yachad-bijbelse-onderbouwing.pdf te klikken. Yachad geeft daarom ondersteuning aan Joodse broeders en zusters voor evangelieverkondiging onder Joden. Tegelijk betrekt Yachad de eigen Gereformeerd-vrijgemaakte achterban daarbij en maakt hen bewust van de relatie met het Joodse volk.

Lees meer

Bekijk al het nieuws

Aktie noodhulp Israël

14 - 05 - 2020|0 Comments

Stichtingen starten noodhulpactie Israël Een aantal Nederlandse Israëlorganisaties gaan gezamenlijk noodhulp verlenen aan diverse projecten in Israël. Aanleiding voor de noodhulp zijn de zorgelijke signalen die de organisaties ontvangen van partners in Israël als gevolg [...]

Haggada pesach en avondmaal

01 - 04 - 2020|0 Comments

Pesach Haggadah Handreiking om thuis pasen te vieren Wat is de Haggadah? Letterlijk vertaald betekent Haggadah, verhaal. De oudtestamentische Haggadah is het verhaal van de uittocht uit Egypte, beginnend bij de voorbereiding tot de uittocht. [...]

Nieuwsbrief april 2020

09 - 04 - 2020|0 Comments

April 2020 Bestuurszaken Als bestuur van Yachad hebben we al een keer een videovergadering gehouden vanwege de Coronacrisis. 't Was even wennen, maar we hebben goed zaken kunnen doen. Het bestuur heeft afscheid genomen van [...]

U kunt Yachad helpen!

  • Door te bidden om Gods ontferming voor het Joodse volk.
  • Door met anderen te spreken over het belang van het Joodse volk.
  • Door in uw gemeente een werkgroep Kerk en Israël op te zetten.
  • Door in uw kerkblad publiciteit te geven aan Yachad.
  • Door het houden van thema avonden: nodig een spreker uit.
  • Door medewerker te worden van de organisatie Yachad.
  • Door uw financiële steun voor Yachad. (donateurs-/giftkaart)

Steun Yachad.

Doneer makkelijk en snel online

Veilig online betalen via uw eigen bank

Wilt u meer weten, of wilt u zich aanmelden voor een van deze mogelijkheden, stuurt u dan een mailtje naar info@yachad.nl