Downloads2019-04-08T21:58:29+02:00

Downloads - Yachad

1. Opdracht, Onderbouwing en Studiemateriaal:

Opdr. – Waarom Yachad

Opdr. – Yachad-bijbelse-onderbouwing

02.02 – Heel Israel gered

03.01 – Waarom studiedag

03.10 – Brochure Studiedag 4 okt. 2013 (2)

Opdr. – Appel – Artikel ds. Henk Siegers

Opdr. – Historisch overzicht

Opdr. – Visie

Lesmat. – Catechese lessen

Lesmat. – Handleiding voor de catecheet

Lesmat. – Arrangement Yachad

Lesmat. – Pogingen tot contact, Liesbeth ‘t Hart

10 – Engelst. site – 2011 – King James Version

10 – Engelst. site – Yiddish_Nieuw_Testament (Hebreeuws) PDF – 3.1Mb

10 – Engelst. site – Nieuwe Testament (Hebreeuws) PDF – 1.8Mb

10 – Engelst. site – Synodal Russian (Russisch)

2. Preken m.b.t. Israël:

08.01 – Romeinen-preek-pdf

08.02 – preek Romeinen 11

08.03 preek leviticus (Yom Kipoer)

08.04 – preek van ds. H.Hoksbergen over Gen. 17_1-13 en 19

08.05 – preek van ds. H. Hoksbergen over Rom. 11_11-12 en 25-32

08.06 – 2014.1 preek ds. Roel Prins – Ps.87

08.06 – 2014.2 – ppt preek ds. Roel Prins – Ps.87

08.06 – 2014.3 – kindmoment ds. Roel Prins Ps. 87

08.06 – 2014.4 – ppt kindmoment ds. Roel Prins Ps. 87

08.06 – 2014.5 – samenvatting preek ds. Roel Prins Ps. 87

08.07 – 2014.6 – preek Prof.dr. Erik de Boer, Openb. 1_7

08.08 – 04 – Preken – 2015 – Ds. Jan Haveman – Goede Vrijdag 1Kor5

08.09 – 04 – Preken – 2015.2 – Ds. Jan Haveman – Ps. 19

09.01 – preekschets 1 ds.R.ter Beek

09.02 – preekschets 2 ds. R.ter Beek

09.03 – preekschets 3 ds. R.ter Beek

10.01-preek ds. Henk Siegers – tv-kerkdienst, gkv-ommen-west, dd.02-10-2016

10.02 – 1. Preek Jan-Henk Soepenberg – Ezech37vs3 Israelzondag 2018

10.02 – 2. ppt bij Preek Jan-Henk Soepenberg – ppt Israelzondag 2018

 

3. Bijbelse Feesten:

11.00 – 00 – SHABAT: DAG DER DAGEN

11.00 – 01 – QABALAT SHABAT (Liturgie Shabatviering)

11.00 – 1 – Tekst ‘Oudtestamentische Feesten in NT licht’

11.00 – 1 – pptx ‘Oudtestamentische Feesten in NT licht’

11.00 – 2 – Tekst ‘Oudtestamentisch Pesach in NT licht’

11.00 – 2 – pptx ‘Oudtestamentisch Pesach in NT licht’

11.00 – 3 – Tekst ‘Oudtestamentisch Wekenfeest in NT licht

11.00 – 3 – pptx ‘Oudtestamentisch Wekenfeest in NT licht

11.00 – 4 – Tekst ‘Oudtestamentisch Loofhuttenfeest in NT licht’

11.00 – 4 – pptx ‘Oudtestamentisch Loofhuttenfeest in NT licht’

11.01 – 1 – purim

11.01 – 1 – Recepten Purim

11.01 – 3 – download 1 antisemitisme

11.01 – 4 – download 2 antisemitisme

11.01 – 5 – download 3 antisemitisme

11.01 – 6 – download 4 antisemitisme

11.02 – 1 – PESACH

11.02 – 2 – Pesach-Pasen Heilig Avondmaal

11.02 – 3 – gezuurd

11.02 – 4 – pesach en avondmaal

11.02 – 5 – Pesach en Pasen

11.02 – 6 – Pesach Haggadah

11.02 – 8 – Pesach

11.02 – 9 – pesach specifieke gerechten

11.02 – 10 – De beker van Elia.

11.02 – 11 – Omer tellen

11.03 – 1 – Shavuot_ Wekenfeest

11.03 – 2 – Op weg naar Pinksteren

11.03 – 3 – Recept Shavuoth

11.04 – 1 – Artikel Rosh Hashanah – Inge Rozema-Venema

11.04 – 2 – recept Rosj Hasjaná

11.04 – 3 – Recepten Rosh Hasjanah

11.05 – 1 – Yom Kipoer

11.05 – 2 – leviticus – Yom Kipoer

11.05 – 3 – Kol Nidrei en Yom Kippur

11.06 – 1 – Sukkoth 1

11.06 – 2 – Sukkoth 2

11.06 – 3 – Recepten bij Sukkoth

11.07 – 1 – Artikel Chanoeka

11.07 – 2 – Chanoeka

11.07 – 3 – Recepten Chanoeka 

11.07-4 Feestweek in December

11.07-5 Het belang van Chanukah (Bijbelstudie)

11.07-6 Chanukah, Wist u dat…

11.08 – 1 – Toe Bisjwat 2

11.08 – 2 – Verdieping Toe Bisjwat

4. GS Ede 2014:

GS – Tekst openingspagina

GS – Voorstel deputaatschap K (1)

GS – Visiedocument Kerk

GS – Ontwikkeling Israelwerk GKV vanaf 1996

GS – Brochure Studiedag 4 okt. 2013

GS – Artikel ds. David de Jong

5. Artikelen, Presentaties en Diversen:

– Presentaties:

yachad-collecte-presentatie

– Artikelen:

K&I – Rabinale verklaring dec.2014-Eng.

K&I – Orthodox Rabbinic Statement on Christianity – Ned.vert. AB-CIS

K&I – Reactie op Rabinale verkl.

K&I – Reactie A.Brons op Rabbinale verklaring

– Diversen:

10.01 – Formuliergebed Israël

 Donateurs-/giftkaart