Yachad2018-09-29T14:26:53+02:00

Yachad - Yachad

Stel, je verloren gewaande broer lééft.

Je omgeving heeft altijd over hem gezwegen, maar nu weet je dat hij ergens op deze aardbol rondloopt. Wat is je eerste reactie? Je wilt weten hoe hij eruitziet, hem leren kennen, samen het verleden inhalen en hem al die dingen vertellen die voor jou belangrijk zijn.

Dus je pakt het vliegtuig en gáát.

Yachad

Yachad (spreek uit: Jagad) is de nieuwe organisatie binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.), die deze kerken van twee dingen bewust wil maken:

  • dat het Joodse volk voor God belangrijk is – en dus ook voor de kerk.
  • dat God de redding van de Joden op het oog heeft. Daarvoor wil Hij ons als gelovigen gebruiken.

Yachad wil de bewustwording in de gemeente op gang brengen dat het Joodse volk belangrijk is. Maar waaróm is het Joodse volk van belang voor ons?

In de tweede helft van 2009 is besloten, dat de Stichting Stevaj en de Bat Tsion commissie van de Gereformeerde kerk Ommen – West samen verder zullen gaan onder de nieuwe naam Yachad, als commissie van de GKV Ommen – West.

Het landelijk verband van De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn per 1 januari 2008 bij Groepsbeschikking in hun geheel aangewezen als ANBI.

Yachad is een commissie van de Gereformeerde kerk Ommen – West en staat vermeld in het Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

U kunt dus met een gerust hart uw giften doen op IBAN: NL34 RABO 0348 9996 23 t.n.v. Yachad Ommen.

Ook kunt u rechtsboven via online-doneren op veilige manier een gift overmaken.

Maar u kunt natuurlijk ook donateur worden, klik op de link: Donateurskaart