Links2017-11-22T15:04:28+01:00

Links - Yachad

Yachad heeft een geformuleerde Bijbelse opdracht en vertaalt deze in een jaarplan naar concrete acties. Yachad heeft de opdracht omschreven:
Yachad onderhoudt contacten met tal van andere organisaties die in en buiten Israël werken aan verbondenheid en samenwerking. Eventuele ondersteuning vindt plaats op projectbasis. Yachad stimuleert persoonlijke en kerkelijke betrokkenheid bij de plaats van Joden in de wereld.

Organisaties met vergelijkbare doelstelling als Yachad:

Nederland:

SSMBJ. Dit is een Stichting met een brede gereformeerd- orthodoxe achterban. Yachad is onderdeel van de kerkelijke organisatie van de GKv. Er is samenwerking t.a.v. projecten.
http://www.messiasbelijdendejoden.nl

CGK: CGK heeft Kerkelijke deputaten, er is samenwerking. :  http://www.kerkenisrael.nl/nl/index.php

GerGem: http://www.dep-israel.nl/

PKN: http://www.protestantsekerk.nl/werkvelden/dialoog/KerkenIsrael/Paginas/default.aspx

CVI: http://christenenvoorisrael.nl/2015/07/israel-en-de-kerk/

Stichting Shoresh: een stichting die vergelijkbare doelstellingen heeft als Yachad, maar zonder kerkelijke binding en met een accent op cursussen en reizen. http://www.shoresh.nl/welkom/eventlist http://www.shoresh.nl/welkom

Israël en de Bijbel: www.israelendebijbel.nl

Internationaal:

Caspari Center, Jerusalem: http://caspari.com/new/en/about/what-is-caspari-center

Lausanne Beweging: http://www.lcje.net/
https://www.lausanne.org/networks/issues/jewish-evangelism
https://www.lausanne.org/news-releases/larnaca-statement-press-release gebed en dialoog Joodse en Palestijnse christenen

Asaf Pelled: Heeft contacten met Yachad: http://www.jewishtestimonies.com/nl/over-ons/

Christian Witness to Israel (CWI): http://cwi.org.uk/

Messiaanse Gemeenten:

Nederland:

Hadderech: Organisatie van Messiasbelijdende Joden in Nederland. http://www.hadderech.nl/

MBJ B’nee Avram, Amsersfoort: http://www.benee-awraham.nl/

MBJ Beth Yeshua, Amsterdam: https://beth-yeshua.nl/

Israël:

Kol ba’Midbar, Jerusalem, Antony and Dona Simon: http://voice-wilderness.com/

Beit Asaph, Netanya, Israël: Messiaanse gemeente in Netanya, die zeer actief is. http://beit-asaph.org.il/

Overige links:

http://www.uituwhand.nl/
http://www.israelactie.nl/collectieve-israel-actie.html (niet religieus)
http://www.news.va/en/news/vatican-issues-new-document-on-christian-jewish-di (rk en joden [Rabijnen])