Onze opdracht2017-05-22T16:29:32+02:00

Onze opdracht - Yachad

Ondersteuning voor evangelieverkondiging aan het Joodse volk en de eigen Gereformeerd-vrijgemaakte achterban bewust maken van de relatie t.o.v. het Joodse volk.

De Joden winnen voor Christus

Het beeld van de takken maakt onze afkomst duidelijk en onze verbondenheid met het Joodse volk: de Joden zijn onze voorouders in het geloof. Des te verdrietiger is het dat we onze blijdschap in Christus met de meesten van hen niet kunnen delen.

Paulus spreekt op een hartstochtelijke manier over zijn volksgenoten die Jezus verwerpen. Ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. Drie hoofdstukken lang (Rom. 9-11) betuigt Paulus dat God trouw is aan zijn uitverkoren volk. Paulus gelooft dat er daarom redding mogelijk is voor het volk. Hij roept de gelovigen uit de heidenen op door hun vertrouwen op Christus en door hun levenswijze het volk Israël zó jaloers te maken, dat ook zij bij Christus willen horen. Zodat de natuurlijke takken weer op de eigen boom geënt worden!

Dat gebed van Paulus is nog steeds actueel. Als we onze Joodse broer jaloers willen maken op ons geloof, zullen we hem moeten opzoeken. Met hem optrekken. Samen het verleden ophalen. Kijken wat onderscheidt en bindt. Hem door een aanstekelijke levenshouding doen verlangen naar Christus. En uitwisselen wat voor ons het allerbelangrijkste is: de redding door Jezus Christus.

Christus verlangt onze inzet om het goede nieuws van de verlossing in de wereld uit te dragen, ook en vooral aan de Joden!

De visie van Yachad is in drie punten weer te geven:   

Getuigenis.  Yachad wil het getuigenis dat Jezus de Messias is delen met het Joodse volk, door ondersteuning te geven aan de evangelieverkondiging. De doelgroep is tweeledig en daarmee correspondeert ook een tweeledige ondersteuning. ….

Positie.  Yachad erkent de bijzondere plaats van het Joodse volk in het heilswerk van God. ….

Relatie.  Yachad ziet de volgende relatie tussen de christelijke kerk en het Joodse volk.

Lees het volledige document op:   01 – Visie/onderb. – 2011 – Yachad de kern visie