Terug naar Jeruzalem, film en brochure2017-11-22T15:19:32+01:00

Terug naar Jeruzalem, film en brochure - Yachad

In de ogen van God neemt het Joodse volk nog steeds een bijzondere plaats in. Maar waarom? En wat betekent dat voor ons?

Om meer bekendheid te geven aan het werk van de Messiasbelijdende Joden vroeg het bestuur aan Aad Kamsteeg (journalist) en zijn zoon Dirk (filmmaker) om in Israël een documentaire over onze Joodse medegelovigen te maken. In september 2016 vetrokken zij naar Israël met als resultaat een mooie film Yachad – ‘Terug naar Jeruzalem’ en een begeleidende brochure.

In de titel (Terug naar Jeruzalem) klinkt door dat het evangelie naar de niet-Joodse volken kwam door het Joodse verwerpen van Christus, maar tegelijk dat wij als christenen er nu aan mogen meewerken dat het evangelie naar Israël terugkeert. Ook ligt in de titel besloten dat Yachad van mening is dat wij (in dit geval de GKV als geheel) de taak heeft Messiasbelijders onder de Joden bij te staan.

Geschikt voor bijbelstudie, wijkgroep of kring

De film biedt een prachtige mogelijkheid om van dichtbij en op een indringende manier kennis te maken met het werk onder Messiasbelijdende Joden. De brochure biedt uitgebreide achtergrondinformatie met bijbelverwijzingen en verwerkingsvragen. Daarnaast is een er beknopte kijkwijzer samengesteld waarin een voorstel wordt gedaan de film in een groep verder te bespreken.

Gemeentepakket aanvragen?

Ter introductie en promotie van de film is er een (gratis) ’gemeentepakket’ samengesteld. Dit pakket bevat verschillende materialen waarmee u in kerkblad, gemeentewebsite of via de beamer in de eredienst dit belangrijke onderwerp (en de film) onder de aandacht kunt brengen. Het pakket bevat de volgende zaken:

  • gedrukte kijkwijzer (5 stuks)
  • gedrukte brochure (2 stuks)
  • gedrukte folders over het werk van Yachad (5 stuks)
  • trailer van de film
  • teksten tbv kerkblad/nieuwsbrief
  • powerpoint met beamer presentatie
  • printbaar poster

U kunt het pakket aanvragen door onderstaand formulier in te vullen.

* Het pakket wordt u vervolgens kosteloos toegestuurd (deels via post, deels digitaal via de mail).

Materiaal downloaden, of de hele film bekijken?

>  Digitale kijkwijzer
>  Digitale brochure
>  Teksten tbv kerkblad/nieuwsbrief
>  Digitale poster

Bekijk de hele film

Aanvragen

Dit formulier is beschermd door reCAPTCHA en de google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.