Samen!2016-03-22T09:46:34+01:00

Samen! - Yachad

Niet in plaats van, maar mét de Joden

Yachad heeft de overtuiging dat de kerk niet in plaats van Israël gekomen is, zoals vaak wordt gezegd, of dat Gods handelen met Israël gestopt zou zijn. Want het beeld in Romeinen 11 maakt duidelijk dat het gelovige Israël de edele olijf is, waar de wilde takken (de gelovigen uit de heidenen) op geënt zijn. Naar dit beeld verwijst ook het logo van Yachad.

Christenen zijn niet in plaats van het Joodse volk gekomen, maar met hen verbonden. Als Paulus de gemeente Gods volk noemt, bedoelt hij daarmee alle Joden én niet-Joden die Christus hebben aangenomen (Gal. 3: 19-29). Hij noemt ons: kinderen en erfgenamen. Ook vanwege die verbondenheid is speciale aandacht voor dit volk nodig.

Verlossing draait om het geloof in Christus

Jezus Christus is de enige weg tot behoud, of je nu Jood bent of Griek. Of Nederlander. Daarom is het belangrijk het Evangelie te verkondigen aan alle volken, ook aan de Joden. Christus begint zijn werk op aarde eerst onder zijn eigen volk, al sluit hij andere volken niet buiten. En de apostelen – ook Paulus, die apostel van de heidenen wordt genoemd – brachten het Evangelie eerst onder hun volksgenoten en gingen daarna pas naar de rest van de wereld. Dat doen ze op bevel van Jezus zelf (Luc. 24:47-48). Het Evangelie gaat de wereld in, maar God wil dat zijn volk het als eerste hoort.