De najaarsfeesten beginnen met Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar, op de eerste dag van de maand Tisjri. Hier duikt direct de vraag op: Nieuwjaar? Pesach moest toch worden gevierd op de 14e dag van de eerste maand? Dat is de maand Nissan. Hoe zit dat dan?

Tisjri is de zevende maand op de Joodse kalender. Oorspronkelijk, vóór de uittocht uit Egypte, was dit de eerste maand. Het feest van de eerste Tisjri heet ‘Dag van het bazuingeschal’ (Num. 29:1). Op die dag wordt de Sjofar, de ramshoorn, geblazen. Dit was om het volk bijeen te roepen. Het kondigde aan, dat God naar Zijn volk kwam, zoals bij de Sinai, waar Hij zich aan Mozes openbaarde (Ex. 19:16), het kondigde het Jubel- of vrijlatingsjaar aan (Lev. 25:9).

Ook werd de Sjofar geblazen als alarm bij naderende vijand of ander onheil (Joël 2:15; Amos 3:6). Jesaja spreekt van de Grote Bazuin, die geblazen zal worden (27:13). In 1 Thess. 4:16-17 lezen we dat, wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin (Sjofar) van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we voor altijd bij Hem zijn.

Echter, na de uittocht uit Egypte wordt dit door God veranderd. Het Joodse Nieuwjaar valt niet meer op de eerste dag van de eerste maand van de Joodse kalender, maar op de eerste dag van de zevende maand. Vanaf dat moment is Nissan de eerste maand van de kalender. De eerste maand is die, waarin bij volle maan, die 15e dag, het Pesachfeest valt naar het voorschrift in Ex. 12:2 “Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn.”

De najaarsfeesten wijzen vooruit naar de ‘Grote Dag’, de dag waarop de hele oogst zal worden binnengehaald. Een tijd van oproep (Sjofargeklank) tot inkeer en bekering vanaf Rosh Hashanah. Tien dagen het doordringend geluid van de Sjofar. Een periode van zelfonderzoek, bekering en gebed. Onderlinge geschillen bijleggen en in het reine komen met je medemens. De Dag van de Bazuin/Sjofar (Rosh Hashanah) luidt deze periode in.

Dan is het Yom Kippur, grote verzoendag, waarop verzoening wordt gedaan over alles wat tussen jou en God instaat.

Zes dagen na Yom Kippur begint Sukkoth, het Loofhuttenfeest. Het oogstfeest als de volle oogst is binnengehaald. Ook dit feest wijst heen naar de wederkomst van Christus, als de volle oogst wordt binnengehaald met als slot ‘De grote dag van het feest’: De bruiloft van het Lam.

De najaarsfeesten vallen dit jaar op:

Feest:                                       Begint op de avond van:        Eindigt op de avond van:

Rosh Hashanah                     zondag  09 sept.                      maandag  10 sept.
Yom Kippur                            dinsdag 18 sept.                      woensdag 19 sept.
Sukkoth (Loofhuttenfeest)  zondag  23 sept.                      zondag      30 sept.

Het laatste feest dit jaar:
Chanukah                               maandag 03 dec.                 maandag 10 dec.

Uitgebreide informatie over deze feesten kunt u vinden op onze website. Klikt u onderstaande link aan:                                                                                                                                              https://yachad.nl/downloads/ dan komt u op de downloadpagina die onderverdeeld is in nrs. op diverse onderwerpen.

Rosh Hashannah:   hfdst. 11.4

Yom Kipur:               hfdst. 11.5

Sukkoth:                    hfdst. 11.6

Chanukah:                hfdst. 11.7

Yachad wenst u allen veel leespezier en Shanah Tovah!

Rein Visscher

2018-09-11T16:58:12+02:00