Het Bijbelgenootschap in Israël (Bible Society in Israel, https://israeli.bible/) is een belangrijke steun voor de verkondiging van het Evangelie. In de winkel in de Jaffastraat, nabij de Oude Stad, is waardevolle lectuur verkrijgbaar. En in de kleine expositie en bezinningsruimte kunnen bezoekers stilstaan bij het werk van God, voor en door het Joodse volk. Onlangs kreeg BSI een waardevolle Thorarol. Die biedt nieuwe kansen. Yachad kreeg de vraag een bijdrage daaraan te geven.

Bijzondere Thorarol uit Fürth.

Het bijzondere van de Thora rol is dat deze onderdeel is van een pakket rollen die in Fürth in Duitsland zijn gevonden. In een grafkist waren ze verstopt om aan het geweld van de Kristallnacht te ontsnappen. De synagoge van Fürth werd verwoest, maar de 300 jaar oude rollen bleken goed geconserveerd en nog zeer bruikbaar. Geen van de 2000 Joden in Fürth overleefde de Holocaust, maar deze rollen wel! Decennia later, bij de uitbreiding van de stad, werd de kist opgegraven en de inhoud verkocht. Een koper schonk er dus één aan BSI.

Grote waarde

De Thora vormt een belangrijke gemeenschappelijke waarde van christenen en orthodoxe Joden. Dat wordt lang niet altijd voldoende gezien. Als Joden, onderweg naar de Oude Stad, langs de BSI vestiging komen, kan de eerbied voor deze rol hen verbinden met alle mooie Evangelische lectuur van IBS. Door de rol op aantrekkelijke wijze toegankelijk te maken in het IBS bezinningscentrum, kan hij de tongen los maken en het gesprek bevorderen.

Een grote wens vervuld . .   .

Voor christenen is het Oude Testament net zo belangrijk is als het Nieuwe. Veel Joden geloven dat niet. Ook de vervulling van de Thora door de Messias is voor velen nog onbekend. Er zijn al bezoekers voor geweest, maar een waardige plaats voor deze historische rol . . . daarvoor moeten de middelen nog gevonden worden.

Yachad heeft toegezegd de benodigde € 9000,- daarvoor bij elkaar te sparen en zo de rol een ereplaats te bezorgen. Dit waardevolle geschenk krijgt daarmee een mooi kabinet en kan de tongen los maken.

Geef de Boekrol een passend Kabinet!


Doet u/jij mee? Stuur dan onderstaande gegevens via de mail naar info@yachad.nl . Alvast hartelijk dank.

Namens Yachad – Rein Visscher

Ja, ik steun graag, eenmalig, het vervaardigen van een geschikte plek voor de Thora rol in BSI’s expositieruimte.

Naam:

Adres:

e-mail:

telefoon:

Toegezegd bedrag:   € 100   /  200 / 250/  300/  400/  500  / ……. (ander bedrag)

Machtiging aan Yachad: af te schijven van

IBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t.n.v. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening:

 

2020-01-07T19:23:54+01:00